Mit csinált már megint ez a Nyuszika?

Avagy nyuszikás viccek...

 

 
 
           Árkon-bokron  túl, Óperenciás tengeren  is  túl,
           de  még  az  üveghegyeken is túl lakik NYUSZIKA.
           Reggel  felkel, kinyitja az ablakot, kihajol  és
           így szól:
           - Istók bassza meg de messze lakom!
 
           A   Medve,  a  Farkas,  a  Róka  és  a  Nyuszika
           beleesnek  egy gödörbe, és nem tudnak  kimászni.
           Már három napja éheznek, mikor a Róka előáll  az
           ötlettel:
           - Együk meg a leggyengébb állatot!
           Nyuszika felkiált:
           - Senki ne merje bántani a Medvét!
 
           Az   erdei   közért  előtt  hatalmas  sor   áll.
           Nyuszika  megy  a  sor  elejére,  de  a   Farkas
           rászól:
           -   Nyuszika,  ne  tolakodj  !  -   mondja,   és
           visszadobja a sor végére.
           Másnap  még  hosszabb sor áll  a  közért  előtt.
           Nyuszika  megint előre akar menni, de  a  Farkas
           megint észreveszi:
           -  Nyuszika,  ne  tolakodj ! - mondja  neki,  és
           visszadobja a sor végére.
           Harmadnap meg hosszabb sor áll. Nyuszika  megint
           előre akar menni, de a Farkas megint rászól:
           -  Nyuszika,  ne  tolakodj ! - mondja  neki,  és
           visszadobja a sor végére.
           - Jó, akkor ma sem nyitok ki!
 
           A  Medve  és a Nyuszika kifognak egy aranyhalat.
           Az aranyhal így szól:
           -    Ha   visszadobtok,   három   kívánságotokat
           teljesítem.
           Visszadobjak  az aranyhalat, a hal megkérdezi  a
           medvét:
           - Medve koma, mi az első kívánságod?
           - Sok medvelányt akarok.
           - Nyuszika, neked mi az első kívánságod?
           - Egy gyors kocsit szeretnek.
           - Medve koma, mi a második kívánságod?
           - Meg több medvelányt akarok.
           - Nyuszika, neked mi a második kívánságod?
           - Sok benzint akarok a kocsimhoz.
           - Medve, mi a harmadik kívánságod?
           - Meg több medvelányt akarok.
           - Nyuszika, mi a harmadik kívánságod?
           - Legyen a Medve buzi.
 
           Nyuszika és a Farkas minden héten sakkoznak,  és
           mindig  a  Nyuszi  nyer. A  Farkas  egyik  héten
           megkérdezi a Nyuszikát:
           - Hogy csinálod, hogy mindig te nyersz?
           -   A   sakkozás   előtt   mindig   elmegyek   a
           barátnőmhöz, s jól megdugom.
           A  Farkas elkezd gondolkozni, hogy neki  is  ezt
           kéne  tennie,  de  mivel  nincs  barátnője,  úgy
           határoz,    lesz  a  felesége  is.  Kimegy   a
           konyhába,  s  hátulról  letámadja  a  főzőcskéző
           feleségét, egyszer csak megszólal az asszony:
           - Mi van Nyuszika, mész sakkozni?
 
           A   Nyuszika  részegen  támolyog  az  erdőben  a
           bokrok   között.  Hatalmasakat  esik  a   kiálló
           gyökerekben.   Éppen   a   földről   tápászkodik
           felfelé,  amikor  megpillantja  a  Rókát,  amint
           felé tart. Nyuszika magában morfondírozik:
           -  Köszönni  kéne  neki. De hogy  is  szólítsam?
           Róka  elvtárs?  Róka  úr?  Áh,  egyszerűen  csak
           lerókázom.
 
           A  Róka  megerőszakolta a Nyuszikát.  Már  húzza
           fel a nadrágját, közben félvállról megkérdi:
           -  Te  Nyuszika! Van neked papírod  arról,  hogy
           nem vagy AIDS-es?
           - Persze hogy van - pihegi a Nyuszika.
           - Na, azt akár szét is tépheted.
 
           Sír  a  Nyuszika az erdő szélén. Arra  ballag  a
           Medve, megsajnálja:
           - Miért sírsz ilyen keservesen, Nyuszika?
           - Mert megerőszakolt a Farkas!
           -  Ejnye,  hát ez nem volt szép tőle.  És  mikor
           történt?
           -  Tegnapelőtt,  tegnap, és most  is  éppen  oda
           megyek.
 
           A  Nyuszika  a  patak tükrében  piros  pöttyöket
           nyomogat  az  arcán.  Arra  sétál  a  Róka.  Jót
           mosolyog a látványon:
           - Mi van Nyuszika! Pubertás?
           - Frászt. Sörét.
 
           A  Nyuszika  hatalmas stukkert  talál  az  egyik
           bokor  alatt. Nagyon megörül neki. Első  útja  a
           Rókához  vezet. Bekopog. A Róka  ajtót  nyit.  A
           Nyuszika a Róka fejéhez nyomja a revolvert:
           - Róka, szarjál!
           - De Nyuszika, most éppen nem kell szarnom.
           - Róka szarjál, vagy szétloccsantom a fejed!
           Mit  van  mit tenni, a Róka letolja a  gatyáját,
           és  hangos  nyögéssel erőlködik. Pár perc  múlva
           siker  koronázza a próbálkozást: a Róka hatalmas
           hurkát kanyarít a küszöbre.
           -  Jól  van  Róka - mosolyog a Nyuszika  -  most
           pedig edd meg amit szartál!
           - Na Nyuszika, ezt igazán nem kívánhatod tőlem.
           - Róka, edd meg, mert szétlövöm az agyadat!
           -  Tudod mit, Nyuszika, lődd szét, de én a szart
           nem eszem meg.
           -  Nekem  így  is    - mondja  vállrándítva  a
           Nyuszika és meghúzza a ravaszt.
           Nem  történik semmi. A pisztoly nincs megtöltve.
           Nyuszika  zavartan  néz maga  elé,  majd  halkan
           megkérdi a Rókát:
           - Te, Róka... megegyem?
 
           A Nyuszika bekopog egyik este a bakterhez:
           - Jaj állomásfőnök úr, szánjon meg egy cigivel!
           - Hagyjál békén Nyuszika, késő van már!
           -  Jaj,  jaj  állomásfőnök úr,  csak  egy  cigit
           adjon, legyen szíves!
           -  De  Nyuszika,  nem adhatok neked  cigit,  mit
           szólnának a szüleid!
           -  Jaj,  kedves,  drága  állomásfőnök  úr!  Csak
           egyetlen szál cigivel segítsen ki!
           Addig-addig   könyörög  a  Nyuszika,   míg   nem
           megszánja  a bakter. A Nyuszika leül a lépcsőre,
           nagyot szív a cigiből, majd megszólal:
           - Na, mi van baz’meg? Te vagy itt a bakter?
 
           Nyuszika  sétál az erdőben. A bokorból  hirtelen
           eltoppan a Farkas.
           -   Szia   Nyuszika!   Én  vagyok   a   kozmikus
           sebességgel kefélő Farkas.
           - Ooo... És az fáj?
           - Miért, fájt?
 
           Nyuszika  bemegy  a fagyozóba és  odakurjant  az
           eladónak:
           - Kérek egy fagyit, de gyorsan!
           Mire az eladó:
           - Na jó Nyuszika, de milyen fagyit?
           - Sok a szöveg haver!
 
           -  Mi  lesz az új reklámszlogen, ha a NESTLÉ  és
           az ESKIMÓ egyesül ?
           - ???
           -   Vegyél  meg  egy  MAGNUM-ot  és  fogd    a
           Nyuszira !!!
 
           Az  állatok erdei WC-jének kitörték az  ablakát.
           Észreveszi  a  Bagoly, össze is  hívja  az  erdő
           lakóit   és   megkérdezi,  ki  volt  a   tettes.
           Jelentkezik a Nyuszika:
           - É ... én voltam...
           - És hogyan történt az eset ?
           -  Há...át,  én csak ott álltam a klozet  ajtaja
           előtt,   szorongattam  a  mancsomban  a  papírt,
           vártam  a  soromra,  álldogáltam,  egyszer  csak
           résnyire  megnyílt az ajtó, kinyúlt  a  Medve  a
           naaagy     szőrös    mancsával,     megragadott,
           berántott,  alaposan kitörölte velem  a  seggét,
           azután  - zsupsz - kihajított a csukott  ablakon
           ... hát így történt...
           -   Jól   van,   Nyuszika,   rendben   van,   de
           legközelebb jobban vigyázz az ablakra, oké?
           Megy  a  Farkas, beüvegezi az ablakot, de másnap
           megint  ki van törve. A Bagoly megint összehívja
           az állatokat, és megkérdi:
           - Ki törte ki az ablakot?
           Jelentkezik a Mókuska:
           - É ... én voltam...
           - És hogyan történt az eset?
           -  Há...át, én csak ott álltam a vécé  ajtajának
           dőlve,  szorongattam  a  mancsomban  a  gurigát,
           vártam  a  soromra,  álldogáltam,  egyszer  csak
           résnyire  megnyílt az ajtó, kinyílt  a  Medve  a
           naaagy  barna mancsával, megragadott, berántott,
           alaposan kitörölte a bundámmal a seggét,  azután
           -  zsupsz - kihajított a csukott ablakon ... hát
           így történt...
           -  Ejnye, mókuska, aztán majd legközelebb jobban
           vigyázz az ablakra, jó ?
           Megint  megy a Farkas, beüvegezi az ablakot,  de
           másnapra  az egész klozet darabokra  van  törve,
           mintha  aláaknázták volna. A Bagoly azon nyomban
           megint összehívja az állatokat, és megkérdi:
           - Ki törte össze az árnyékszéket?
           Jelentkezik a Sünike...
 
           Repül  a Nyuszika az erdő felett. Meglátja  lent
           a rókát, lekiabál neki:
           - Hé Róka, kell egy pofon ?
           - Nem.
           - Lekiabál a Farkasnak is:
           - Hé Farkas, kell egy pofon?
           - Nem.
           Meglátja  a medvét, annak is lekiabál.  A  Medve
           nem ijed meg, azt mondja:
           - Na Nyuszika, nekem kell egy pofon.
           -   No  akkor  menj  a  tisztásra,  én  is   ott
           kaptam...
 
           A Medve halállistát készít. Odajön a Róka:
           -   Jaj,  Medve,  hallom  halállistát  csinálsz.
           Rajta vagyok?
           - Igen.
           - Nem lehetne előbb elbúcsúzni a családomtól?
           - De.
           Hazamegy  a  Róka,  nagy sírás  rívás  közepette
           elbúcsúzik  a  családtól,  majd  visszamegy.   A
           Medve széttépi és megeszi.
           Jön a Farkas:
           -   Jaj,  Medve,  hallom  halállistát  csinálsz.
           Rajta vagyok?
           - Igen.
           - Nem lehetne előbb elbúcsúzni a családomtól?
           - De.
           Hazamegy  a  Farkas, nagy sírás rívás  közepette
           elbúcsúzik  a  családtól,  majd  visszamegy.   A
           Medve széttépi és megeszi.
           Jön a Nyuszika.
           -   Jaj,  Medve,  hallom  halállistát  csinálsz.
           Rajta vagyok?
           - Igen.
           - Nem lehetne kihúzni?
           - De.
 
           A  Kisróka  bekopog  a Nyusziékhoz.  A  Nyuszika
           nyit ajtót.
           - Nyuszika, itthon van a papád?
           - Nincs.
           - Itthon van a mamád?
           - Nincs.
           - Kell egy pofon?
 
           A  Nyuszika vadonatúj piros rollerjén behajt  az
           erdei  tisztásra. Meglátja a Medve, aki részegen
           fetreng a földön.
           -  Mondd,  Nyuszika, honnan volt pénzed  erre  a
           rollerre?
           -  Tudod Medve, én nem iszom el a pénzem,  hanem
           szépen  összegyűjtöm, és  így  meg  tudom  venni
           amit akarok.
           Egy  hét  múlva  a Nyuszika vadonatúj  piros  18
           váltós   versenybiciklin  érkezik  a  tisztásra.
           Meglátja a Medve, aki megint részegen fetreng  a
           földön.
           -  Mondd, Nyuszika, honnan volt pénzed erre a 18
           váltós versenybiciklire?
           -  Tudod Medve, én nem iszom el a pénzem,  hanem
           szépen  összegyűjtöm, és  így  meg  tudom  venni
           amit akarok.
           Egy   hét  múlva  a  Nyuszika  vadonatúj   piros
           Ferrarin  érkezik a tisztásra. Keresi a  medvét,
           de    nem    látja   sehol.   Hirtelen,   hangos
           berregéssel leszáll előtte a tisztásra  egy  kék
           színű   helikopter,  benne   integet   a   Medve
           vadonatúj Giorgio Armani öltönyében:
           -  Hello  Nyuszika, képzeld, visszaváltottam  az
           üvegeket!
 
           A  Medve  ül  a  málnásban, bal kezével  tömi  a
           málnát  magába,  jobb kezében  pedig  egy  félig
           telt   whiskysüveget  tart.  Szemmel   láthatóan
           remekül   érzi  magát.  Hirtelen  észreveszi   a
           Nyuszikát,  aki vadul integet és kiabál  neki  a
           folyó túlpartjáról:
           - Hé, Medve! Gyere át, mutatok neked valamit!
           -  Haggyá' má' Nyuszika, itt a málna,  a  whisky
           most nem megyek sehova.
           -  De  Medve, gyere át, nagyon fog tetszeni amit
           mutatok.
           - Nem megyek én sehova.
           Addig-addig unszolja a Nyuszika, amíg leteszi  a
           Medve  a  whiskys üveget egy farönkre, komótosan
           átúszik   a  folyón.  A  folyó  gyors   sodrású,
           lesodorja  vagy  kétszáz  métert.  Szép   lassan
           visszagyalogol   a   Medve   a    túlparton    a
           Nyuszikáig:
           - Na mi van Nyuszika, mit mutatsz nekem?
           -  Nézd Medve, milyen fasza kis málnás van ott a
           túlparton!
 
           A  Nyuszika  ül  az  erdő szélén  és  reszeli  a
           körmét. Arra jön a Medve s megkérdi:
           - Hát te meg mit csinálsz, Nyuszika?
           -  Hegyezem  a  körmeimet,  s  ha  majd  jön  az
           Oroszlán széttépem darabokra.
           Nem  sokkal később befut a Farkas is,  és  ő  is
           megkérdezi Nyuszikát:
           - Mit csinálsz, Nyuszika?
           -   Hegyezem  a  körmeim,  és  ha  jön  majd  az
           Oroszlán jól széttépem.
           Rövid  várakozás után arra jön  az  Oroszlán  és
           megkérdezi:
           - Mit csinálsz, Nyuszika?
           -   Reszelgetem   a   körmeim  és   hülyeségeket
           beszélek.
 
           Az    állatok   erdei   tornapályát    építenek,
           társadalmi  munkában. A Nyuszika  talicskázza  a
           sódert,  a  Róka vizet hord, a Farkas  keveri  a
           betont,  a  Medve  döngöli  az  alapot,  a  Süni
           támasztja  a  zsalufákat amiket a Bagoly  szögez
           össze.  Egyedül a Ló fekszik egész nap,  amit  a
           többiek hamar megunnak, és szólnak neki:
           -  Idefigyelj Ló! Ez mindnyájunk ügye, te  miért
           nem veszel részt a munkában?
           -  Mert  amit ti ezért kaptok, az nekem már  rég
           itt van a lábam között.
 
           Nyuszika  zenélő WC-t vesz. Az erdőben  mindenki
           csodájára jár. Jön a Farkas:
           - Kipróbálhatom a WC-det Nyuszika?
           - Persze. Milyen zenét tegyek be?
           - Valami jó kemény metált.
           A dolog végeztével Kijön a farkas.
           - Na, milyen volt? - kérdi a Nyuszika.
           - Igazán klassz.
           Jön a Róka is, hogy kipróbálja.
           - Mit tegyek be? - kérdi a Nyuszika.
           - Mondjuk Mozartot.
           Kijön a Róka.
           - Na, hogy tetszett?
           - Jó volt Nyuszika.
           Jön a Medve is, de neki nagyon sürgős a dolog.
           - Nyuszika, beengedsz a WC-be?
           - Igen, mit tegyek be?
           - Mindegy, csak gyorsan!
           Kis idő múlva kijön a Medve, bokáig szarosan.
           - Mi van Medve, talán nem jó a WC???
           -  De    Nyuszika, csak nem a Himnuszt kellett
           volna betenned...
 
           Nyuszika   ül  az  erdő  szélén   és   gépel   a
           számítógépén. Arra megy a Róka és megkérdi:
           - Mit csinálsz Nyuszika?
           - Írom a diplomadolgozatomat.
           - Na és miből írod?
           -  Hát, hogy hogyan védekezzenek a kis állatok a
           ragadozókkal szemben.
           -  Ne  hülyéskedj Nyuszika! De te ehhez mit  sem
           értesz!
           -  Ha nem hiszed Róka, gyere be velem a bokorba,
           mindjárt megmutatom.
           Be  is  mennek a bokorba. Nagy csatazaj, a  Róka
           kirepül   a  bozótból  és  fejvesztve   elrohan.
           Nyuszika  előjön  és folytatja  az  írást.  Arra
           megy a Farkas:
           - Mit csinálsz Nyuszika?
           - Írom a diplomámat.
           - És miből?
           -   Hogyan   védekezzenek  a   kis   állatok   a
           ragadozókkal szemben.
           - Na ne nevettess, te ehhez nem értesz!
           -  Ha  nem  hiszed, gyere velem a bokorba,  majd
           megmutatom!
           Be  is  mennek a bokorba. Nagy zajjal kirepül  a
           Farkas   és   elrohan.  Nyuszika   folytatja   a
           gépelést. Kisvártatva jön a Medve:
           - Mit gépelsz Nyuszika?
           - Írom a diplomámat.
           - És milyen témából?
           -  Hat, hogy hogyan védekezzenek a kis állatok a
           ragadozókkal szemben.
           - Jaj, ne röhögtess! Te ehhez nem érthetsz!
           -  Ha  nem  hiszed,  gyere be velem  a  bokorba,
           megmutatom, milyen profi vagyok.
           Be  is  mennek. Nagy csihi-puhi, kirepül a Medve
           a  bozótból  és  elszalad. Kilép  a  Nyuszika  a
           bokorból, utána előjön az Oroszlán:
           -  Látod  Nyuszika,  nem megmondtam!  Nem  az  a
           lényeg,  hogy  miből  írod a diplomádat,  hanem,
           hogy ki a konzulensed!
 
           Az   állatok   az  erdőben  elhatározzák,   hogy
           viccmondó   versenyt  rendeznek.  Megállapodnak,
           hogy  akinek a viccén akár csak egy  valaki  nem
           nevet,   azt   megeszik.  Nyuszika  elmondja   a
           viccét. Mindenki nevet, csak a Medve nem.  Nincs
           mit  tenni, meg kell enni a Nyuszikát. Ezután  a
           Róka  mondja el a viccét. Senki sem nevet rajta,
           csak a Medve.
           - Te marha, min röhögsz? - kérik a Medvétől.
           - Hát a Nyuszika viccén.
 
           Farkas  találkozik  a  nyuszikával,  aki  röhög,
           mint akit felhúztak:
           - Mit röhögsz te marha?
           - Hogy ülök a lukamon, és nem esek bele!
 
           Megy  a  Nyuszika  az  erdőben,  hátán  hatalmas
           csomag,   benne  mindenféle  háztartási   holmi,
           majdnem    összerogy   alatta.   Találkozik    a
           Medvével, aki kérdi:
           - Nyuszika, honnan szerezted ezt a sok holmit?
           -  Képzeld,  Medve  koma, megyek  az  erdőben  a
           Mókusék  fája  alatt, amikor  megszólít  Mókusné
           asszony,  hogy menjek már fel hozzá egy  percre.
           Odabent  aztán  ledobja a ruháját,  végigfekszik
           az ágyon és így szól:
           - Nyuszika, mindenem a tiéd!
           -  Te,  Medve koma, ha ott lettél volna,  még  a
           frizsidert is elhozzuk!
 
           Megy a nyuszika az erdőben a Medve háza felé  és
           hangosan gondolkodik:
           -  Milyen  szép  dolog a barátság,  nekem  nincs
           porszívóm,  a  Medvének van, biztos  kölcsönadja
           egy  órára... Bár, a múltkor is, amikor elkértem
           a  fűnyíróját,  mintha dörmögött  volna  valamit
           maga  elé...  És  amikor tegnap  visszavittem  a
           fűnyírót,  olyan  mogorva  volt...  Lehet,  hogy
           irigy   ez  a  Medve?  Oda  se  fogja   adni   a
           porszívóját, amilyen rosszindulatú...
           Közben  odaér a Medve házához, belöki  az  ajtót
           és bekiabál:
           - Tudod, mit Medve? Baszd meg a porszívódat!
 
           Nyuszika  bemegy  a  patikába  és  megkérdezi  a
           patikust:
           - Van valami problémája?
           A patikus csodálkozva vonogatja a vállát:
           - Nincs,... nincs semmi problémám.
           Nyuszika  sarkon fordul és szó nélkül kimegy.  A
           patikus  döbbenten  néz utána,  nem  tudja  mire
           vélni  a  dolgot. Másnap nyuszika újfent  bemegy
           és megkérdezi:
           - Van valami problémája?
           A patikus mar kicsit idegesebben felel:
           - Nincs semmi problémám!
           Nyuszika  el,  patikus  ingerülten  szitkozódik.
           Nyuszika   harmadik  nap  is   bemegy,   kérdez,
           patikus  dühösen ordít rá. Így megy  ez  napról-
           napra,  egy  hónapon  keresztül,  míg  végül   a
           patikus  bedilizik és felköti magát a csillárra.
           Másnap  Nyuszika  belép,  meglátja  a  csilláron
           lógni a patikust és elégedetten megszólal:
           - Na ugye, mégiscsak volt valami problémája!
 
           Nyuszika  a  vadonatúj nadrágtartóját  húzogatva
           sétál  az  erdőben, odaér a rókalyukhoz.  Látja,
           hogy   a  kis  rókák  játszanak,  megkérdi  őket
           halkan:
           - Gyerekek, anyátok itthon van?
           - Nincs, nincs! - felelik a kis rókák.
           Nyuszika kihúzza magát:
           -   Na,   szerencséje,  különben  úgy  megdugtam
           volna! - és továbbsétál.
           Este  megjön  rókamama, a  kis  rókák  elmesélik
           neki a történteket. A róka fejét csóválja:
           -  Ej,  ez  a Nyuszika nem fér a bőrébe,  ne  is
           figyeljetek rá!
           Másnap   azonban  szóról-szóra  lejátszódik   az
           előző  történet. A rókamama most már dühös lesz,
           és  elhatározza, hogy másnap meglesi a Nyuszikát
           és   ellátja  a  baját.  Így  amikor   harmadnap
           Nyuszika  a nadrágtartóját húzogatva felteszi  a
           szokásos  kérdést  a  kis rókáknak,  a  rókamama
           előugrik  a lyukból. Nyuszika futásnak  ered,  a
           róka   utána.  Nyuszika  inaszakadtából  iszkol,
           meglát  egy villás fatörzset és keresztül  ugrik
           a  két  ág  között.  A nyakába  lihegő  róka  is
           átugraná,  de  beszorul és nem  tud  elmozdulni.
           Nyuszika  lelassít  és nadrágtartóját  húzogatva
           odasétál a kapálózó róka mögé:
           -  Hát,... büdös is vagy, vörös is vagy,  de  ha
           már a gyerekeknek megígértem...
 
           Nyuszika  a    partján  áll,  deréktól  lefelé
           csupa   vér,  körülötte  is  minden  véres,   és
           keservesen  zokogva  mosakszik.  Arra   jön   az
           Oroszlán:
           - Ej, Nyuszika, mi történt veled?
           -  Jaj,  erre járt egy elefánt és megerőszakolt!
           - zokogja Nyuszika.
           -  Ó,  te  szegény!  - mormolja  sajnálkozva  az
           Oroszlán.
           -  És az még semmi! - szipog a Nyuszika - de meg
           is ujjazott!
 
           A  Nyuszika  az  erdei közértes, bejön  hozzá  a
           Farkas:
           -  Egy  csomag  piros  Symphoniát  Nyuszika,  de
           gyorsan!
           -   Most  nincsen  csak  zöld  -  sajnálkozik  a
           Nyuszika.
           -  Mi  az, hogy nincs - üvölt a Farkas és  leken
           egy  istentelen nagy pofont - elő  ne  forduljon
           máskor!
           Másnap   újra   bejön  a  Farkas,   a   Nyuszika
           nyugodtan várja:
           - Van piros Symphonia Nyuszika?
           - Vaan! - feleli a Nyuszika boldogan.
           - Hát zöld?
           - Jaaj az elfogyott - siránkozik a Nyuszika.
           -  Mi  az, hogy nincs - üvölt a Farkas és  leken
           egy  istentelen nagy pofont - elő  ne  forduljon
           máskor!
           Harmadnap  újra bejön a Farkas, a  Nyuszika  már
           teljesen nyugodt:
           - Van piros Symphonia Nyuszika?
           - Van! - feleli a Nyuszika boldogan.
           - Hát zöld?
           - Az is! - feleli a Nyuszika boldogan.
           -  Mi az, hogy nincs sapka a fejeden Nyuszika  -
           üvölt  a  Farkas  és leken egy  istentelen  nagy
           pofont - elő ne forduljon máskor!
 
           A  Farkas  otthon  fürdik,  mikor  egyszer  csak
           nyílik  a  fürdőszobaajtó,  és  belép  rajta   a
           Nyuszika.  Odasétál  a  kádhoz,  belemerít   egy
           kiskanalat, és közben énekel:
           - Subidubi kiskanál, subidubi kiskanál!
           Ezután kimegy a fürdőszobából, a Farkas meg  nem
           tudja  mire  vélni a dolgot. Már  éppen  fürödne
           tovább,   mikor   megint  benyit   a   Nyuszika,
           odasétál  a  kádhoz, megmeríti a kiskanalat,  és
           énekel:
           - Subidubi kiskanál, subidubi kiskanál!
           No,   a  Farkas  elhatározza,  hogy  nem  hagyja
           ennyiben  a dolgot: nyílik is az ajtó,  belép  a
           Nyuszika, a Farkas megkérdi:
           -  Te  Nyuszika, miért nyitsz rám fürdés közben,
           mire  kell  neked a kiskanál, és  miért  énekled
           azt, hogy subidubi kiskanál?
           Mire a Nyuszika:
           - Subidubi kiskanál, subidubi ég a ház!
 
           Nyuszika   bemegy  az  erdei  vegyesboltba,   és
           elkiáltja magát:
           - Kerek egy répatortát!
           Erre a Medve:
           -  De  hát Nyuszika, ez itt egy vegyesbolt,  itt
           nincs répatorta!
           Másnap megint megy a Nyuszika:
           - Kérek egy répatortát!
           -  Te  Nyuszika,  mondtam  már  neked,  hogy  mi
           vegyesbolt vagyunk, és nincs répatortánk!
           Következő nap:
           - Kérek egy répatortát!
           -    Idefigyelj   Nyuszika,   ha   még   egyszer
           répatortát kérsz, felakasztalak oda a  szemközti
           falra!
           Másnap:
           - Kérek egy répatortát!
           A  Medve  állja  is a szavát, és  felakasztja  a
           Nyuszikat   a   falra  egy  Sztálin-kép   mellé.
           Nyuszika   észreveszi  a  képet,  és   megértően
           kérdezi:
           - Te is répatortát kértél?
 
           Nyuszika   bemegy  az  erdei  vegyesboltba,   és
           megkérdezi:
           - Kábítószer van?
           A Medve rázza a fejét:
           -  Na de Nyuszika, ez itt egy vegyesbolt, mi nem
           árulunk illegális árut!
           Másnap megint megy Nyuszika:
           - Kábítószer van?
           - Nincs Nyuszika.
           Harmadnap ismét kérdi Nyuszika:
           - Kábítószer van?
           A  Medve  kíváncsi, hogy mire kell a Nyuszikának
           a  kábítószer, ezért azt mondja hogy van. Mire a
           Nyuszika:
           - Kezeket fel, rendőrség!
 
           Nyuszika  megy  az erdőben, és  szarik  a  Medve
           rétjen.  A  Medve  nagyon  megharagszik.  Másnap
           nyuszika  megint  odacsinál. A Medve  nem  állja
           meg szó nélkül:
           -   Ide   figyelj  Nyuszika,  ha   még   egyszer
           idecsinálsz, kitiltalak az erdőből!
           Harmadnap  Nyuszika megint megy át  a  réten  és
           nem   bírja  visszatartani,  kakál  egyet.  Siet
           tovább,  de látja, jön a  Medve. Mivel jobb  nem
           jut   eszébe,  gyorsan  rádobja  a  kalapját   a
           kupacra.
           - Mit csinálsz Nyuszika, csak nem szartál?
           - Nem, mondja, fogtam egy kígyót!
           Medve  előveszi a pisztolyát és minden töltényét
           kilövi a kalapra.
           -  Nézd  Medve  mit csináltál, szarrá  lőtted  a
           kalapom!
 
           Megy  a  Róka meg a Nyuszika az erdőben. Mennek,
           mendegélnek,  amikor  a  Nyuszika  beleesik  egy
           verembe.  A  Róka erre benyújtja a  szép,  nagy,
           vastag  farkát,  és kihúzza a Nyuszikat.  Mennek
           tovább,  amikor a Róka esik bele egy gödörbe.  A
           Nyuszikának   sem   kell   több,   előkapja    a
           rádiótelefonját, felhívja a sofőrjét,  és  közös
           erővel kihúzzák a Rókát.
           Mi ebből a tanulság?
           Akinek   nincs   nagy  farka,   annak   legalább
           rádiótelefonja meg kocsija legyen.
 
           Nyuszika  fekszik  az  árok  szélén,  keze  lába
           széttárva.  Arra  megy  a Medve  és  csodálkozva
           kérdezi:
           - Hát veled meg mi történt Nyuszika?
           - Szí'jel basz az unalom.
 
           - Hogy hívjak az atomnyuszit?
           - ???
           - Paksi füles.
 
           -   Mi  a  címe  a  végzős   cukrász    Nyuszika
           disszertációjának?
           - ???
           - Desszertáció.
 
           Megy  a  Medve  az erdőben, és látja,  hogy  egy
           bokor alján Nyuszika kegyetlenül veri a farkát.
           - Mit csinálsz, te Nyuszika?
           - Verem a farkam.
           - És azt hogy kell?
           -   Valami   kellemesre  gondolsz,   és   közben
           húzogatod fel-le.
           Másnap megy Nyuszika az erdőben, és hallja  hogy
           nagy  recsegés-ropogás hallatszik  a  málnásból.
           Közelebb  ér,  hát látja Medve koma  kegyetlenül
           veri a farkát, és mondogatja:
           - Mál-na, mál-na...
 
           Nyuszika  ül  a síneken. Jön a vonat  és  zutty,
           levágja  a  lábát.  Nyuszika elkezd  pityeregni.
           Arra jön a Róka.
           - Nyuszika, mi a baj, miért sírsz?
           - Jaj a lábam! Jaj a lábam!
           - Na de Nyuszika, hát nincs is lábad!
 
           Nyuszika   megy  az  erdőben  és  találkozik   a
           Medvével. Megkérdezi:
           -  Medve!  Tudod mi a különbség  az  erdő  és  a
           cipőd között?!
           Medve bárgyún:
           - Nem.
           -  Hát  csak az, hogy az erdőben sok nagy  állat
           van, míg a cipődben csak egy!
           Medve  egész  éjjel álmatlanul  hánykolódik,  és
           gondolkodik,   hogy  mivel   vágjon   vissza   a
           Nyúlnak.  Másnap  megint összeakadnak,  a  Medve
           kérdezi a Nyuszikát:
           -  Te Nyúl! Tudod mi a különbség közted és a nád
           között?
           - Nem.
           -  Az,  hogy a nád susog... neked meg a jó kurva
           anyádat!!!
 
           Sétál  a  Nyuszika  az  erdőben,  jön  szembe  a
           Farkas és kérdi:
           -  Úgy  hallottam van neked egy jó CD-d,  valami
           holdról meg napról énekelnek rajta.
           - Igen van.
           - No és kölcsön tudnád adni?
           -  Hát  elástam  jó mélyre, de ha előásom  akkor
           odaadom.
           Ballag  tovább a Nyuszika, mikor jön a Medve  és
           kérdi:
           -  Igaz  az  Nyuszika, hogy  neked  van   kis
           kisüstid?
           - Igen Medve, igaz.
           - Te Nyuszika, nem kóstolhatnám meg?
           -  Hát az a helyzet, hogy elástam jó mélyre,  de
           majd ha előásom akkor megkóstolhatod.
           Megy   tovább  a  Nyuszi,  majd  jön  -  illetve
           tántorog - vele szembe a Vakond és énekel:
           -  Csak  a hóó’ld az é-gen, hukk, csak  a  na-ap
           ragyogjon...
 
           A  Nyuszika lemegy a patak partjára, jót iszik a
           vízből,  majd  kiveri  a  farkát.  Ez  után  így
           sóhajt:
           - Ez az ami kell nekem: PIA és NŐK!
 
           A  Róka gondolataiba mélyedve ballag az erdőben,
           mikor    a    Nyuszika    váratlanul    ráugrik,
           megerőszakolja,  majd lepattan  róla,  s  elkezd
           menekülni.  A  Róka nagyon dühösen rohan  utána,
           hogy  most  aztán  vége van a  Nyuszinak,  ilyen
           csúfságot  tenni vele! Rohannak  az  erdőben,  s
           amikor a Nyuszika egy pillanatra eltűnik a  Róka
           szeme  elől,  beugrik  egy bokorba,  előkap  egy
           újságot,  majd  kiül a bokor elé,  s  olvasgatni
           kezd.  A  Róka tanácstalanul keresgéli a nyomát,
           mikor  meglátja az újságot olvasó Nyulat.  Egyik
           Nyúl  neki olyan mint a másik, s nem ismeri  fel
           benne,  hogy ezt a Nyulat kergette.  Ezért  tőle
           érdeklődik:
           -   Te  Nyuszika!  Nem  láttál  erre  egy  másik
           Nyuszikát rohanni?
           A Nyuszi felnéz az újságból:
           - Melyiket, amelyik megerőszakolta a Rókát?
           A Róka a fejéhez kap:
           - Úristen, már az újságban is írják!!!
 
           A   Farkas   elkapja  a  Nyuszikát.   A   Nyuszi
           könyörög:
           -  Rendben  van, ölj meg, de előbb  engedd  meg,
           hogy eljárjam a haláltáncot.
           A  Farkas  -  tudvalevően nagy folklórkedvelő  -
           beleegyezik.  A  Nyuszi elkezd lepegetni.  Egyet
           jobbra,  kettőt  balra.  Egyet  jobbra,   hármat
           balra.  Egyet jobbra, négyet balra...  Futás!  -
           és elszalad.
           A  farkas  -  tudvalevően nagy folklórkedvelő  -
           döbbenten néz utána:
           - Micsoda hülye koreográfia!
 
           Nyuszika   ül   a   szakadék   szélén   és   azt
           hajtogatja:
           - BOCI! BOCI! BOCI!
           Arra megy a Medve és azt mondja:
           - Nyuszika, miért mondogatod azt, hogy boci?
           - BOCI! BOCI! BOCI! - hajtogatja a Nyuszi.
           -  Nyuszika!  - mondja a Medve - Ha még  egyszer
           azt mondod, hogy boci, akkor végzek veled.
           De a Nyuszika csak mondogatja, hogy:
           - BOCI! BOCI! BOCI!
           Ezt  a  Medve  már  nem  bírja  és  nekiugrik  a
           Nyuszinak,  ám  az félreugrik  és  így  a  Medve
           leesik a szakadékba. Erre így szól a Nyuszi:
           - MACI! MACI! MACI!
 
           A  rettentően agresszív Nyuszika megy az erdőben
           és  beleesik egy verembe. Arra jár a jótündér és
           azt mondja:
           - Várj Nyuszika, mindjárt hozok létrát.
           - NEM VÁROK!
 
           - Hová viszik a beteg Nyuszikát?
           - ???
           - A nyulam-bulamciára.
 
           Nyuszika  lélekszakadva fut az erdőben,  mögötte
           a  Farkas, aki el akarja kapni. A távolság egyre
           csökken  közöttük, majd a Farkas utoléri szegény
           Nyuszikat  és  leteperi  a  földre.  Már   éppen
           kezdené  szétmarcangolni,  amikor  a  fák  közül
           elővágtat  egy  férfi. Fekete lovon  ül,  fekete
           ruhában,  arcán  fekete  maszk,  vállán   fekete
           köpeny.  Előrántja  kardját  is  lekaszabolja  a
           Farkast  úgy,  hogy a hasára  hatalmas  Z  betűt
           hasít.   Nyuszika  feltápászkodik  és   boldogan
           fordul az idegen felé:
           -  Köszönöm,  hogy megmentetted az életem,  soha
           nem foglak elfelejteni Zuperman!
 
           Róka  komának - aki erdei boltot üzemeltetője  -
           egy   pénteken  el  kell  utaznia,  és   megkéri
           Nyuszikát  helyettesítse.  Természetesen  előtte
           megmutatja, hogy kell eladni.
           Bejön a Medve:
           - Kérek 10 méter slagot.
           -  Igenis, azonnal. Írom a számlát. Tehát  10  m
           slag meg egy fűnyíró. - mondja a Róka.
           - De én nem kértem fűnyírót!
           -  Ugyan,  Medve  koma. Meglocsolsz,  a    meg
           megnő, le kell azt vágni szépen.
           - Tényleg, Róka, igazad van.
           -  Tehát írom a számlát. 10 m slag, egy fűnyíró,
           meg egy gereblye.
           - De gereblyét aztán tényleg nem kértem!
           -  Ugyan,  ugyan Medve koma, és a lenyírt  füvet
           meg majd kézzel szeded össze?
           -  Hú,  de  okos  vagy Róka koma, persze  persze
           hogy kell a gereblye is.
           Na  így még vett a Medve villát stb-t is.  Medve
           el, Róka Nyuszikához fordul:
           - Minden tiszta?
           - Persze, menni fog nekem is.
           Másnap péntek, bejön a Farkas koma:
           - Kérek hat szárnyas betétet.
           -  Igen, írom a számlát. 6 szárnyasbetét meg egy
           fűnyíró.
           - De Nyuszika, minek nekem fűnyíró?
           -  Ugyan,  Farkas koma, ha már el van  baszva  a
           hétvégéd, legalább a füvet nyírd le rendesen.
 
           Nyuszika  sétál  a  tisztáson  és  egyszer  csak
           talál  egy ötujjas kesztyűt. Felemeli  és  sétál
           tovább.  Találkozik a tehenekkel, akik a tisztás
           másik   szélén  legelésznek.  Odaszól  nekik   a
           kesztyűt lobogtatva:
           -   Hé,  csajok!  Melyikőtök  vesztette   el   a
           melltartóját?
 
           - Hogyan vesztette el Nyuszika az óráját?
           - ???
           - Az óra megállt, Nyuszika meg tovább szaladt.
 
           Nyuszika beszélget a Zsiráffal a folyóparton.
           -  Te  Zsiráf! Miért jó neked, hogy olyan hosszú
           nyakad van?
           A Zsiráf gondolkozik...
           -  Tudod Nyuszika ebben a nagy melegben,  amikor
           iszom  a folyó hűs vizéből, amikor befejezem  az
           ivást  és  felemelem  a  fejem,  amikor  azon  a
           hosszú  torkomon  végigfolyik  a  hűs  víz,   az
           valami isteni.
           Nyuszika    gondolkozik   egy    kicsit,    majd
           megkérdezi:
           - Mondd te Zsiráf, hánytál te már életedben?
 
           Nyuszika  sétál  az  erdőben  és  találkozik   a
           Medvével.
           - Szia Medve, üdvözöl a Feri.
           - Milyen Feri? - kérdezi a Medve.
           - Hát aki a faszát a szádba veri.
           Másnap...
           - Szia Medve, üdvözöl a Feri.
           - Milyen Feri? - kérdezi a medve.
           - Hát aki a faszát a szádba veri.
           Harmadnap....
           - Szia Medve, üdvözöl a Feri.
           - Milyen Feri? - kérdezi a Medve.
           - Hát aki a faszát a szádba veri.
           A  Medve már nagyon dühös. Találkozik a Medve  a
           Rókával és meséli neki, hogy milyen szemét ez  a
           Nyuszi,   hogy  mindig  csőbe  húzza   ezzel   a
           Ferivel. A Róka röhögve válaszolja.
           -  De  hülye  vagy  te Medve. Találj  ki  te  is
           valamilyen    nevet,   és   amikor   legközelebb
           találkozol a Nyuszival akkor te szólítsd meg  és
           játszd  el  vele  ugyan azt amit  ő  szokott.  A
           Medve  nagyon boldog, hogy most jól ki fog tolni
           a   Nyuszikával.   Másnap  újra   találkozik   a
           Nyuszival. Épp hogy megpillantja már  kiabál  is
           neki:
           - Szia Nyuszika üdvözöl az Oszkár.
           - Tudom - mondja a Nyuszika - mondta a Feri.
           - Milyen Feri?
 
           - Hogy hívjuk a sült Nyuszit?
           - ???
           - Tepsifüles!
 
           Mennek  a Farkasok csordában az erdőben. Egyszer
           csak eléjük ugrik a Nyuszika:
           - Hé, Farkasok! van közöttetek vagány?!
           A  Farkasok csak néznek, megszólalni sem mernek.
           Nagyon  kemény legény ez a Nyúl, hogy  csak  így
           ideáll.
           -  Na,  akkor  mindenki ad  egy  húszast,  aztán
           elhúztok innen a fenébe!
           Farkasok fizetnek, aztán elhúznak.
           Másnap megint a Farkasok elé ugrik a Nyuszika:
           - Hé, Farkasok! Van közöttetek vagány?!
           Farkasok nem mernek szólni.
           -  Na mindenki ad egy húszast, aztán elmentek  a
           fenébe!
           A    Farkasok    elhatározzák,    hogy    másnap
           megleckéztetik  a  Nyulat. A három  legkeményebb
           ki  fog állni, és azt mondja, hogy ő vagány. Na,
           erre majd mit szól a Nyúl.
           Másnap  mennek  a  Farkasok az erdőben,  egyszer
           csak elébük toppan a Nyuszika.
           - Hé, Farkasok! Van közöttetek vagány?!
           - Igen van! - lép elő a három legkeményebb.
           -  Hé,  Medve! - fordul hátra a Nyuszika a bokor
           felé.
           - Mit fizetnek a vagányok?
           -A   vagányok   egy  ötvenest,  a  többiek   egy
           húszast, aztán húzzanak innen a fenébe!
 
           A  Nyuszika benyit a cukrászdába és megkérdezi a
           cukrászt:
           - Tessék mondani van banán?
           -  Nyuszika  ez cukrászda itt nem szokás  banánt
           árusítani!
           Nyuszika  el.  Másnap  pont ugyanakkor  Nyuszika
           ismét  benyit  és ismét banánt  kér.  A  cukrász
           ismét  elmondja,  egy  kicsit  türelmetlenebbül,
           hogy ez egy cukrászda és ezen okoknál fogva  itt
           nem  kapható banán. Mit adj isten Nyuszika  csak
           benyit  harmadnap is és szintén banánt  kér.  Na
           erre   a   cukrász  most  már  teljesen  magából
           kikelve  üvölti  el  hogy ez cukrászda  és  hogy
           hányszor   kell   ennek   az   ütődött   nyúlnak
           elmondania,   hogy  cukrászdában  nincs   banán.
           Nyuszika  végighallgatja  az  üvöltözést,   majd
           illedelmesen  elköszön  és  elmegy.  A   cukrász
           érzi,  hogy  ha  Nyuszika másnap  is  benyit  és
           banánt  keres  nála,  akkor  az  valószínűleg  a
           sírba    viszi   ezért   előrelátóan   nyitáskor
           kiakaszt   egy   táblát  az   ajtóra   azzal   a
           felirattal hogy: Nincs banán! Telnek  múlnak  az
           órák,  egyszer csak Nyuszika feltépi  az  ajtót,
           ömlik  róla a víz, kipirult, liheg. Így  kérdezi
           a cukrászt:
           - Volt banán??????
 
           Piroska odaér a nagymama házához és bemegy oda.
           - Nagymama! Miért olyan nagy a füled?
           - Azért, hogy jobban halljalak.
           - Nagymama! Miért olyan nagy a szemed?
           - Azért, hogy jobban lássalak.
           - Nagymama! Miért olyan nagy az orrod?
           -   Azért,   hogy  jobban  érezzem  a   sütemény
           illatát.
           - De nagymama! Miért olyan nagyok a fogaid?
           -  Azért, hogy jobban meg tudjam rágni a  répát,
           amit nekem hoztál.
           -  De  nagymama! Én nem is szoktam  répát  hozni
           neked!
           -  Hát  ezt  megszoptam - mondta a  Nyuszika  és
           kimászott a nagymama ágyából.
 
           Nyuszilány  vidáman  sétálgat  az  erdőben.  Nem
           veszi   észre,   hogy  háta  mögé   lopódzik   a
           Nyuszifiú, hirtelen befogja hátulról  a  szemét,
           majd megszólal:
           -  Nyuszkókám! Ha nem találod ki háromból,  hogy
           ki vagyok, akkor megduglak!
           Mire a Nyuszilány mohón (és huncutul):
           - Delon? Belmondo? Schwarzenegger?
 
           A  Nyuszika  megy az erdőben,  és  csupa  vér  a
           bundája.  Találkozik  a Varjúval.  Megkérdezi  a
           Varjú a Nyuszikát:
           Miért vagy ennyire véres?
           Feleli a Nyuszika:
           -  A  Medve  most  menstruált és engem  használt
           tamponnak.
           Egy   hónap   múlva   találkozik   a   Varjú   a
           Nyuszikával. Most a Varjú csupa vér.  Megkérdezi
           a Nyuszika:
           - Mi történt veled?
           Mire a Varjú:
           -   Képzeld   Nyuszika,   a   Medve   áttért   a
           szárnyasbetétre!
 
           Nyuszika   megy  az  erdőben  és  találkozik   a
           jótündérrel.
           -  Nyuszika,  ma jó napom van. Teljesítem  három
           kívánságodat.
           Nyuszika azt mondja:
           - Szart a seggemre.
           - Második kívánságod Nyuszika?
           - Még több szart a seggemre.
           - Harmadik?
           - NYALD KI!
 
           Nyuszikát  sorozásra  hívják.  Nagyon  nem  akar
           katona  lenni,  ezért erősen  gondolkodik,  hogy
           hogyan     lehetne    alkalmatlan     minősítést
           szereznie.   Gondolkodik,   nézegeti   magát   a
           tükörben,  majd hirtelen elhatározással  levágja
           az   egyik  fülét.  Másnap  a  sorozó  bizottság
           alkalmatlannak találja.
           Nagy   örömmel,  ugrándozva  megy  hazafelé   az
           erdőben,  amikor  találkozik a Rókával.  A  Róka
           nagyon szomorú, mert őt is sorozásra hívták,  de
           nem  akar katona lenni. Nyuszika elmeséli  neki,
           hogy  ő  mit  eszelt ki, majd rövid  gondolkodás
           után  úgy  dönt  a Róka, hogy inkább  levágja  a
           szép lompos farkát, mintsem katona legyen.
           Úgy   is   tesz  és  valóban,  kiszuperálják   a
           sorozáson. Óriási boldogsággal mennek  most  már
           együtt    hazafelé    a   Nyuszikával,    amikor
           találkoznak  a Medvével. A Medve is  lógatja  az
           orrát, mert szintén sorozásra kell mennie.
           No, elmesélik neki, hogy ők hogyan jártak túl  a
           sorozó  orvos  eszén. Nézegetik a  Medvét,  hogy
           vele mit is lehetne kezdeni. A füle is kicsi,  a
           farka is kicsi... Mit csináljanak?
           Nyuszika  azt javasolja a Medvének,  hogy  nincs
           más  választása, a péniszét kell levágni,  akkor
           biztos alkalmatlan lesz.
           Húzza  a  száját  a Medve, de annyira  nem  akar
           katona   lenni,  hogy  belemegy  a  dologba   és
           levágja  a  péniszét. Megy  a  sorozó  bizottság
           elé,  ahol  az  orvos  csak  csóválja  a  fejét,
           ahogyan végignézi a Medvét, majd azt mondja:
           -  Hát  Medve  koma, szép nagy  állat  vagy,  de
           ekkora   lúdtalppal   Te  bizony   nem   lehetsz
           katona....
 
           Agresszív  Nyuszika  megy  az  erdőben,  egyszer
           csak ott terem előtte a jótündér.
           Megszólal:
           -  Na,  Nyuszika,  ma jó napom  van,  teljesítem
           három kívánságodat.
           -   Jó,   akkor   teremjen   itt   azonnal   egy
           százasszög!
           Teljesül a kérése.
           -  Ezt  most verd bele abba a fába úgy, hogy  ne
           lehessen kihúzni!
           - Tessék Nyuszika, megvan.
           - Na, akkor most húzd ki!
 
           Az  erdőben  szarási tilalom  van  és  a  Medvét
           bízzak  meg  a rend betartásának felügyeletével.
           Egy  pár  napig  nem is történik  említésreméltó
           esemény,  amikor a Nyuszikára hirtelen  rájon  a
           szarhatnék.
           Mivel  tudatában van a szarási tilalomnak, ezért
           nem  mer semmit sem csinálni, hanem csak  pörög,
           mint  vaddisznó a jégen. Pár óra múltán  azonban
           a  fájdalom elviselhetetlenné válik és nem tudja
           visszatartani  a hosszú napok kemény  munkájával
           összegyűjtögetett szarát: kirakja.
           Természetesen pontosan akkor érkezik a Medve:  a
           Nyuszika gyorsan letakarja a kezeivel a szart.
           -  Szia Nyuszika, mit csinálsz te itt? - kérdezi
           a Medve.
           -  A,  semmit  kedves  Medve,  csak  fogtam  egy
           pillangót. - próbál cselezni a Nyuszika.
           -    Jaj   Nyuszika   én   nagyon   szeretem   a
           pillangókat, mutasd meg nekem lécci.
           - Jaj Medve nem lehet, mert akkor elrepül.
           -  De én nagyon szeretnem látni... - folytatja a
           Medve addig, amíg meg nem győzi a Nyuszikat:
           -  Na jól van - és azzal felemeli a kezét és  az
           égre mutat:
           -  Látod, mondtam, hogy el fog repülni. De  nézd
           mekkorát szart ide!
 
           A Nyúl berobog a kocsmába, és üvöltve kérdi:
           - Ki festette le a lovamat zöldre ?!
           Feláll a Medve:
           - Én.
           Mire a Nyuszika meghunyászkodva:
           -  Ja  ...  csak azt akartam mondani,  hogy  már
           lehet lakkozni...
 
           A  Nyuszi, a Medve és a Varjú utaznak a repülőn.
           A Varjú egyszer csak odaszól a Medvének:
           - Hozzál nekem egy whiskeyt!
           Medve el, vissza, felszolgálja.
           Erre Nyuszi is odaszól a Medvének:
           - Hozzál nekem egy whiskeyt!
           Medve el, vissza, felszolgálja.
           Varjú   odamegy   a  Medvéhez  megcsípi.   Semmi
           reakció.  Nyuszi  odamegy  belerúg.  Még  mindig
           semmi.  Varjú ráönti a whiskeyet. Semmi.  Nyuszi
           elnyomja  a  Medve  kezén a  szivarját.  Erre  a
           Medve  feláll,  kinyitja az  ajtót,  és  kivágja
           mindkettőt.  Zuhannak lefelé, miközben  a  Varjú
           megkérdezi a Nyuszikát:
           - Mondd Nyuszika! Tudsz te egyáltalán repülni?
           - Nem.
           - Akkor mit szemétkedsz a Medvével?
 
           Nyuszika   lélekszakadva   lohol   az   erdőben.
           Találkozik a Medvével, aki megkérdi:
           - Miért futsz Nyuszi?
           -  Te  nem hallottad? Jönnek a vadászok,  minden
           medvét lemészárolnak!
           Ketten futnak tovább. Kis idő múlva a Medve:
           - Te Nyuszi, te nem is vagy medve!
           -  No  ja,  de  tévedtek már ennél nagyobbat  is
           ebben az erdőben!
 
           Medve  anyó  derékig a málnásban, csak  a  hátsó
           fele  van  kint.  Arra ugrál Nyúl  úr,  körülnéz
           beakaszt  neki  hátulról  és  mire  Medve   anyó
           felocsúdik,  már  le  is  lécelt.   Medve   anyó
           feljelentést  tesz ismeretlen  tettes  ellen,  a
           serif    szemtanút   keresve    lefolytatja    a
           kihallgatást.
           1.Tanú:  Nem láttam ki volt, de szürke  volt  és
           szőrös.
           2.Tanú: Hosszú elálló füle volt.
           Mire  a  hátsó  sorokban  megszólal  Nyuszika  a
           füleit letapincsolva:
           - Szamár, Szamár de nagy szarban vagy.
 
           Az   állatok   az  erdőben  elhatározzák,   hogy
           viccmondó   versenyt  rendeznek.  Megállapodnak,
           hogy  akinek a viccén akár csak egy  valaki  nem
           nevet,   azt   megeszik.  Nyuszika  elmondja   a
           viccét. Mindenki nevet, csak a Medve nem.  Nincs
           mit  tenni, meg kell enni a Nyuszikát. Ezután  a
           Róka  mondja el a viccét. Senki sem nevet rajta,
           csak a Medve.
           - Te marha, min röhögsz? - kérik a Medvétől.
           - Hát a Nyuszika viccén.
 
           Nyuszika  kesereg az erdő szélén,  arra  megy  a
           Róka:
           - Mit keseregsz Nyuszika?
           - Szipp-szipp, elvesztettem a vödröcskémet.
           -  Gyere  keressük meg! - majd az első  bokorban
           jól megbassza a Nyuszit.
           A  Nyuszi  megint kesereg az erdő  szélén,  arra
           megy  a Medve, akivel szintén ez a szitu,  utána
           még a Farkassal is.
           Később ismét kesereg a Nyuszi, azonban az  éppen
           arra  járó  Róka  rá se hederít.  Erre  kérdi  a
           Nyuszika tőle:
           - Te Róka! Mit gondolsz, hol volt a vödör?
           - ???
           - Gyere, keressük meg!
 
 
 
ÚJ !!!   (1997.07.03.)
 
 
           Nyuszika  elmegy a Rókához, elkérni a  fűnyírót.
           Róka éppen füvet nyír.
           - Hé, Róka! Elkérhetném a fűnyíródat?
           -   Nézd,   Nyuszika.  Mondhatnám,  hogy   nincs
           fűnyíróm,  de  látod, hogy van.  Mondhatnám  azt
           is,  hogy rossz, de látod, hogy működik. Így hát
           egy  megoldás  maradt:  elmész  te  a    büdös
           francba!
           
           A  Nyuszika sétál az erdőben. Meglátja,  hogy  a
           Medvekoma mossa a ruháját a patakba hajolva.
           -  De  jól  fenékbe  lehetne rúgni!  -  gondolja
           magában,  odaoson,  és meg  is  teszi.  A  Medve
           feljelentést  tesz  az Oroszlánnál.  Az  állatok
           királya   összehívja  az  összes   állatot,   és
           kihirdeti:
           -   Most  ki  fogjuk  deríteni,  hogy  ki  rúgta
           fenékbe   a  Medvét,  és  az  nagyon  meg   lesz
           büntetve. Medvekoma add elő, hogyan történt.
           -  Én  csak  azt  láttam,  hogy  szürke,  hosszú
           felfelé álló fülű állat volt.
           A  Nyuszika  erre két fülét kezével hátrasimítva
           belesúgja a Szamár fülébe:
           -  Idefigyelj  Szamárkomám,  szerintem  most  Te
           nagyon nagy bajban vagy!
           
           Nyuszi   papa   úgy  dönt,  hogy   éppen   ideje
           csemetéjét  felvilágosítani az  élet  dolgairól.
           Magához rendeli a gyermekét és így szól:
           - Fiam! Eljött az idő, hogy megismerkedj a szex-
           el.   Itt   van   három   Nyuszilány.   Figyelj:
           egy…kettő…három! Na csináld utánam!
           Mire a fiú: Egy.......kettő.......három.
           -  Fiam!  Nem  jól  csinálod.  Gyorsabban  kell.
           Idenézz: egy…kettő…három. Most te jössz.
           Fiú: Egy…kettő...három.
           -  Fiam! Ha így folytatod tovább kitagadlak. Ezt
           a  szégyent.  Még  egyszer utoljára  megmutatom:
           egy...kettő...három.
           Fiú: Egy...kettő…három...négy. Ööö! Bocs, papa!
           
           Nyuszika   sétál   az  erdőben.   Egyszer   csak
           elétoppan a Farkas.
           -  Na,  Nyuszika, mit fogsz mondani a  mamádnak,
           ha most jól megerőszakollak?
           -  Hát  azt,  hogy  sétáltam az  erdőben,  mikor
           előugrott  a  fák közül a Farkas,  és  háromszor
           megerőszakolt!
           - Háromszor???
           - Mé', nem érsz rá?
           
           Nyuszika az országúton száguld autójával. Az  út
           szélén  kis sárga mütyürök stoppolnak.  Nyuszika
           lehúzza az ablakot.
           -   Szia,   mi  vagyunk  a  sárga  szemetek   és
           szeretnénk beülni az autódba.
           -  Gyertek  csak  - mondta Nyuszi  és  beengedte
           Őket.
           Kis idő múlva újra stoppolnak.
           - Ti kik vagytok?
           -   A   zöld   szemetek.  Szeretnénk  beülni   a
           kocsidba.
           - Gyertek ti is.
           Kis   idő   múlva  megint  integetnek.  Nyuszika
           megáll.
           - Ne is mondjátok, ti vagytok a kék szemetek.
           -  Igen, kék szemetek??? Forgalmit, jogosítványt
           kérünk!
           
           A  Nyuszika  sétál  az  erdőben.  Találkozik  az
           Öszvérrel.
           - Szia! Te ki vagy? - kérdezi.
           - Én vagyok az Öszvér.
           - Hát az meg hogy lehet?
           -  Tudod, apám Ló volt, anyám Szamár, így lettem
           én Öszvér.
           A   Nyuszika   elgondolkodik  és  megy   tovább.
           Találkozik a Farkaskutyával.
           - Szia! Te ki vagy?
           - Én vagyok a Farkaskutya.
           - Hát az meg hogy lehet?
           -  Tudod,  apám  Farkas volt, anyám  Kutya,  így
           lettem én Farkaskutya.
           A   Nyuszika   elgondolkodik  és  megy   tovább.
           Találkozik a Lódarázzsal.
           - Szia! Te ki vagy?
           - Én vagyok a Lódarázs.
           A Nyuszika elgondolkodik és megszólal:
           - Na, elmész te a picsába!
           
           Nyuszika és Rókakoma találkoznak az erdőben  egy
           jótündérrel.
           -   Mert  ilyen  szerencsétek  volt  hogy  velem
           találkoztatok,   teljesítem  3   kívánságotokat.
           Rókakoma mi az első kívánságod?
           - Legyen itt egy gyönyörű ezüst Rókalány!
           Így is lett.
           - Hát te Nyuszika mit kívánsz?
           - Kérek egy crossmotort!
           - Második kívánságotok?
           - Egy vörös Rókalányt akarok.
           -  Benzint  a  motoromba.  -  mondja  mosolyogva
           Nyuszika.
           -  Na,  Róka, mi legyen az utolsó kívánságod?  -
           kérdezi a tündér.
           -  Fehér  Rókalányt akarok. -  és  már  kezd  is
           vetkőzni.
           -  Nyuszika  tied  a mai utolsó kívánság.  Mond,
           mit akarsz?
           Nyuszika  felül  a motorjára,  berúgja,  és  így
           kiált:
           - Hogy ne álljon fel a Róka farka!
           
           Nyuszika faggatja az anyukáját:
           - Mondd mama, én hogy lettem?
           - Majd megtudod, ha nagyobb leszel.
           - De mama, én most akarom megtudni!
           - Nem lehet!
           - De mamaaa...
           -  Hogy lettél, hogy lettél. Hát egyszerűen csak
           kihúztak egy cilinderből, és kész!
           
           Nyuszika részegen jön ki a kocsmából, alig  tesz
           egy-két lépést, összeesik. Arra jár a Róka és  a
           Farkas.  Első gondolatuk: a Nyúlból jó  pecsenye
           lesz!  Igen  ám, de összevesznek  a  zsákmányon.
           Úgy  összeverik egymást, hogy elterülnek a  Nyúl
           mellett. A Nyuszika felébred, megrázza a  fejét,
           és így szól:
           -  A  csudába!  Nem  gondoltam  volna,  hogy  ha
           iszom, így megvadulok!
           
           Nyuszika ül a parton. Mögé megy a Béka,  befogja
           a Nyuszika szemét, és a következőt mondja:
           - Nyuszika, találd ki, ki vagyok!
           A   Nyuszika  hátraemeli  a  kezét  és   elkezdi
           tapogatni a Béka fejét. Közben azt mondja:
           -  Neked  se  hajad nincs, se  füled  nincs,  se
           bőröd nincs...Te vagy a Niki Lauda!
           
           Szekeres  úr egy lenyúzott Nyúllal  tér  haza  a
           vadászatról.  Az asszony gyanakodva  nézi,  majd
           megkérdezi:
           - Ezt a meztelen Nyulat lőtted?
           -   Igen,   akkor   lőttem  rá,   amikor   éppen
           fürdött...
           
           Nyuszika tanul vezetni az erdőben. Megállítja  a
           Medve.
           -   Mit   csinálsz  Nyuszika?  Megőrültél,   úgy
           vezetsz!
           -  Hát,  ilyen  szar hepehupás  úton  nem  lehet
           normálisan vezetni.
           -  Te  bolond ez nem hepehupás út, hanem a Sünök
           ülősztrájkolnak.