Tudomány: Hogyan fogjunk a
     sivatagban oroszlánt?


	1. A geometriai megoldás:
	 Állítsunk  hengerszerű  ketrecet  a
	 sivatagba!
	 1. eset: Az oroszlán a ketrecben van. A
	 megoldás triviális!
	 2. eset: Az oroszlán a ketrecen kívül
	 van. Álljunk a ketrecbe, és invertáljuk
	 a falait! Így magunk a ketrecen kívülre
	 kerülünk és eredményképpen az oroszlán a
	 ketrecbe.
	    Figyelem!   Az  utóbbi  esetben
	 feltétlenül ügyeljünk arra,  hogy  ne
	 álljunk a ketrec közepén, mert különben
	 eltűnünk a végtelenben!

	2. A vetítéses módszer:
	 Az  általánosság  korlátait  figyelmen
	 kívül hagyva tegyük fel, hogy a sivatag
	 sík.  A síkot egy a ketrecen átmenő
	 egyenesbe vetítjük, majd az egyenest egy
	 ketrecben lévő pontba. Így az oroszlán
	 bekerül a ketrecbe.

	3. A topológiai módszer:
	 Topológiailag az oroszlant tóruszként is
	 felfoghatjuk.   Transzformáljuk   a
	 sivatagot  a  négydimenziós  térbe.
	 Lehetőség  nyílik  a  sivatag  olyan
	 deformálására,     melynél     a
	 visszatranszformáláskor  az  oroszlán
	 összecsomózódik a háromdimenziós térben.
	 Ilyenkor magatehetetlen.

	4. A valószínűségelméleti módszer:
	 Ehhez a módszerhez szükséges egy Laplace-
	 kerék, néhány kocka és egy Gauss-harang.
	 A  Laplace-kerékkel  a  sivatagon  át
	 furikázva kockákat dobálunk az oroszlán
	 után. Amikor már rohan felénk, a dühtől
	 zihálva, borítsuk rá a Gauss-harangot.
	 Ez  alatt 1 valószínűséggel fogságban
	 van.

	5. Newton-fele módszer:
	 A ketrec és az oroszlán a gravitáció
	 miatt  vonzzák egymást.  A  súrlódást
	 elhanyagoljuk. Ily módon az  oroszlán
	 előbb-utóbb a ketrecben fog csücsülni.

	6. A Heisenberg-módszer:
	 A  mozgó oroszlán helye és sebessége
	 egyszerre  nem  határozható  meg.  A
	 sivatagban mozgó oroszlán  tehát  nem
	 foglalhat el fizikailag értelmes helyet,
	 ezért  vadászata  szóba  sem  jöhet.
	 Következésképpen  az  oroszlánvadászat
	 csak   a   nyugvó   oroszlánokra
	 korlátozódhat.  A nyugvó,  mozdulatlan
	 oroszlán befogását az olvasóra bízzuk.

	7. A Schrodinger-módszer:
	 Annak a valószínűsége, hogy az oroszlán
	 a ketrecben van, nagyobb, mint nulla.
	 Üljünk le a ketrec elé, és várjunk.

	8.  Az  Einstein-  vagy relativisztikus
	módszer:
	 Repüljünk  közel  fénysebességgel  a
	 sivatag  felett.  A  relativisztikus
	 hosszkontrakció  miatt  az  oroszlán
	 papírvékonyságú  lesz.  Vegyük  fel,
	 tekerjük  össze, és húzzunk  rá  egy
	 befőttes gumit.

	9. A kísérleti fizikus módszer:
	 Vegyünk  egy  olyan  féligáteresztő
	 membránt, amely csak az oroszlánokat nem
	 ereszti  át.  Szitáljuk  át  vele  a
	 sivatagot.