Skót viccek

- Mióta tudnak a skótok úszni?
- Amióta bevezették a hidvámot...


A skót felesége halála miatt gyászjelentést ad fel az újságban.
- "Feleségem meghalt. Smith."
- Uram, a hirdetés 6 szóig ingyenes - mondja a felvevő hölgy.
- Igen? Akkor írja még hozzá, hogy "Használt varrógép eladó."


Egy jótékonysági akció végén, amikor kinyitják a perselyeket, az egyikben a nagyobb címletek mellett három darab egypennyst is találnak.
- Na, ezeket biztosan egy skót dobta be - jegyzi meg valaki.
Mire mellette:
- Egy? Három!


Skót szomszédok:
- Hallom, szomszédasszony, hogy a férjét sikerült leszoktatnia a dohányzásról! Hogy csinálta?
- Egyszerű volt. Minden barátját megkértem, hogy ezentúl ne kínálják meg.


Glasgow-ban két skót támasztja a kocsmapultot:
- Képzelje, uram, a feleségem névnapja és születésnapja is karácsony napjára esik.
- Micsoda véletlen, uram !
- Dehogyis ! Mit gondol, miért épp ôt vettem feleségül ?


- Megkaptad a legutóbbi levelemet? - kérdezi a skóttól az öccse.
- Azt, amelyikben tíz fontot kérsz?
- Igen, azt.
- Nem kaptam meg.


A skót felhívja a szexvonalat, kellemes, búgó női hang felel:
- Halló, parancsoljon, uram, bármilyen kivánságát teljesítem...
- Akkor először is hívjon vissza......


A skót felesége hazamenvén azt látja, hogy a fia eszeveszetten rugdossa az udvarban a szomszéd gyereket. Felháborodottan avatkozik közbe:
- Mit csinálsz, te?!
Nem hagyod abba rögtön?!
Hogy mered rugdosni a kis barátodat, amikor új cipô van rajtad?!


A lottósorsolás délelôttjén a szegény skót imádkozva jár föl-alá a szobában.
- Jaj, Istenem, csak most segíts meg, hogy enyém legyen a fônyeremény! Csak most az egyszer segíts, hogy én nyerjek!
Egy idô után elunja a Teremtô az imádkozást, s így szól a skóthoz:
- Szívesen segítek, jóember! De legalább vegyél egy szelvényt!


Két skót találkozik: - Mi az, Glenn, kihúzattad a fogaidat?
- Yes. - Az összes fogad rossz volt?
- Dehogy volt rossz!
- Hát akkor?
- Elvesztettem a fogkefémet.


A skót maga elé tesz egy képeslapot, amelyen egy gyönyörű meztelen nô van. Ábrándozva nézegeti, iszik egy kis szódavizet, aztán észbe kap:
- Ez nem mehet így tovább! Minden pénzemet nôkre és italra költöm!


Étterembe megy a skót házaspár. Ketten rendelnek egy szendvicset. Amikor a pincér kihozza, a férj kettévágja, az egyik felét odaadja a feleségének, majd enni kezd.
- És ön nem eszik? - kérdezi rezzenéstelen arccal a pincér.
- Majd a férjem után - feleli a hölgy. - Várom a fogsort...


Száz kilométert tett meg a skót gyalog, hogy megnézhesse a kupadöntôt. Amikor hazaér, a szomszédja megkérdi, milyen is volt a meccs. - Azt nem tudom - mondja a skót szurkoló -, mert már nem volt erôm átmászni a kerítésen.


Az idôs skót házaspár otthon üldögél. Egyszer csak azt mondja az asszony:
- Te John, igazán elvihetnél moziba!
- Ugyan, drágám, már voltunk moziban!
- Igen, de ez már hangosfilm!