Létezik-e a Mikulás?

Megoldódott a Mikulás-rejtély! - Titok lappang a fehér szakáll mögött! Tudományos válasz a régi kérdésre: LÉTEZIK-E A MIKULÁS?

A nagyközönségtol áradó kérdésektol indíttatva, és a legújabb tudományos módszerek birtokában team-ünk megvizsgálta - és megoldotta! - a Mikulás létezésének régóta vajúdó kérdését. Következzenek hát a tények.

1. Senki sem látott még repülo rénszarvast, ezt a fajt a biológia nem ismeri. DE a biológusok szerint jelenleg kb. 300 000 faj vár még osztályozásra és tudományos leírásra. Igaz, hogy ezek nagy része rovar és baktérium, de azért nem lehet TELJESEN kizárni egy ismeretlen emlősfaj, a csak a Mikulás által ismert repülő rénszarvas létezését sem.

2. A Földön jelenleg 6 x 109 (ötmilliárd) ember él. Ennek 33%-a, azaz 2 x 109 (kétmilliárd) fo 18 éven aluli, azaz gyermeknek tekintendő. DE a Mikulás nem foglalkozik a muzulmán, hindu, buddhista és napimádó gyermekekkel, ezzel feladatai (az ENSZ Népesség- nyilvántartó Hivatalának adatai alapján) a világ gyermeknépességének mintegy 15%-ára, 3,78 x 108 (378 millió) gyermekre korlátozódnak. Egy családra a világszerte megtartott népszámlálások adatai alapján átlagosan mintegy 3,5 gyermeket számíthatunk, így 9,18 x 107 (91,8 millió) felkeresendő családi otthon marad. Vizsgálatunk tudományosan legkevésbé alátámasztott állítása következik: feltételezzük, hogy mindegyik családban van legalább egy jó gyerek.

3. A Mikulásnak minderre 31 órája van a karácsonyi ünnep idején, köszönhetoen a Föld forgásának és a különféle időzónáknak, feltéve persze (ami logikus), hogy keletről nyugatra halad. (A fordító megjegyzése: A cikk amerikai szerzője nem veszi figyelembe, hogy egyes országokba, így Magyarországra is a Mikulás nem karácsonykor, hanem december 6-án látogat el. Ez a későbbi adatokban mintegy 11%-nyi hibát okoz. A cikk hitelessége érdekében azonban nem változtattam meg az eredeti számadatokat, a renormálást az olvasó személyesen végezheti el.) Egy másodperc alatt tehát 822,6 látogatást kell lebonyolítania. Azaz minden olyan keresztény családra, ahol van jó gyerek, a Mikulásnak kb. egy ezredmásodperce jut. Ezalatt a következő feladatokat kell végrehajtania: parkolóhelyet keres, kipattan a szánból, beugrik a kéménybe, megtölti a harisnyákat, a maradék ajándékokat a karácsonyfa alá helyezi, megeszi az elöl hagyott finomságokat, visszamászik a kéménybe, visszaszáll a szánba, és elszáguld a következő családhoz. (A Mikulás magyarországi szokásai ettől némileg eltérnek, kissé több ideje is jut egy családra, de az ablakokkal való manipulálás, pl. egy lakótelepi ház tizedik emeletén a falon kapaszkodva - hát az sem habostorta! A ford.) Ha feltételezzük, hogy a 91,8 millió megállóhely egyenletesen oszlik el a Föld felszínén (ami persze nem igaz, de tettek már ennél nagyobb egyszerűsítéseket is tudományos elméletek kidolgozása során), akkor az egyes családok közti átlagos távolság 0,78 mérföldnek (1255 méter) adódik. A teljes bejárandó út hossza 75,5 millió mérföld (121,5 millió km), nem számítva az olyan kitérőket, amilyenekre mindannyiunknak szüksége lehet egy 31 órás folyamatos utazás során, plusz táplálkozás, tankolás, stb.

Ez azt jelenti, hogy a Mikulás szánja 650 mérföldet tesz meg másodpercenként (1046 km/s), ami kb, 3155- szöröse a hang sebességének. Összehasonlítás kedvéért: a leggyorsabb ember alkotta jármű, az Ulysses űrszonda mindössze vacak 27,4 mérföld/s (44,1 km/s) sebességet ért el, egy hagyományos rénszarvas pedig 15 mérföld/óra (24 km/h) "sebességgel" poroszkál.

4. A Mikulás szánjának terhelése újabb érdekes tényezőt jelent. Tegyük fel, hogy minden gyerek csak egy közepes méretű Lego-készletet kap (kb. 2 font = 0,9 kg), ekkor a szán 321 300 tonna ajándékot szállít, nem számítva magát a Mikulást, akit invariáns túlsúlyként kell figyelembe venni. Egy hagyományos rénszarvas a Föld felszínén maximálisan 300 font (270 kg) terheléssel tud megbirkózni. Még ha megengedjük, hogy egy különleges, "repülő rénszarvas" (lásd az 1. pontot) TIZSZER AKKORA terhet képes húzni, mint közönséges rokona, akkor sem bírja el a szánt a legendákban szereplő, a rajzokon látható nyolc, esetleg kilenc rénszarvas. Pontosan 214 200 repülő rénszarvasra van szükség. Ez persze - még ha a szán saját tömegét nem is vesszük figyelembe - jelentősen megnöveli a rendszer teljes tömegét: 353 430 tonnára. Megint csak az összehasonlítás kedvéért: ez négyszerese a Queen Elizabeth óceánjáró tömegének.

5. Egy 353 000 tonna tömegű, másodpercenként 1000 km-s sebességgel mozgó test jelentos légellenállást vált ki - ez viszont (a földi légkörbe visszatéro űrhajókhoz hasonlóan) felhevíti az élen haladó rénszarvasokat. A vezető rénszarvas-pár óvatos becslések szerint is 1,43 x 1022 (14,3 KVINTILLIO) Joule energiát abszorbeál minden másodpercben. Ezért pillanatok alatt lángra lobbannak, ezzel kitéve a súrlódásnak a mögöttük jövőket, ugyanakkor süketítő erejű hangrobbanást keltve. Az egész rénszarvascsapat mintegy 4,26 x 10-3 másodperc alatt elgőzölög. Az így meghajtás nélkül maradt szán ezután zuhanni kezd, és a benne ülő Mikulás a földi gravitációs gyorsulás 17500,06-szorosának megfelelő centrifugális gyorsulást szenved el. Ha a Mikulást 250 font (112 kg) tömegűnek tételezzük fel (és ekkor az ábrázolásokon szereplő közismerten kövér alakot nevetségesen slankítottuk!), akkor 4 315 015 fontnyi (1610,544 tonnasúly, azaz 1,579943664 x 107 newton) centrifugális erő keni őt a szán falához, és lapítja palacsintává.

Végső következtetésünk: ha a Mikulás valaha megpróbált ajándékokat vinni a gyerekeknek - akkor most halott.

A fordító megjegyzése: ez a próbálkozás valószínűleg 1908. június 30-án történt. A kutatócsoport fenti rekonstrukciója (nagy tömegű, nagy sebességű izzó objektum száguld át süvöltve az égen, majd lezuhan) pontosan illik a Tunguz- meteorként ismert jelenségre. Ezt a feltevést az is alátámasztja, hogy a Tunguz-meteor lezuhanásának helyszínén, a szibériai Köves-Tunguzka folyó felso folyásánál egyáltalán nem találtak meteorra jellemzo kőzettörmeléket, ám annál több elszenesedett szerves anyagot, amelyet a legújabb vizsgálatok szaloncukor-maradványként azonosítottak. Hátravan persze még a nagy kérdés: miért június 30- án próbálkozott a Mikulás ajándékokat vinni a gyerekeknek? Erre a legvalószínubb válasz az, hogy nyári mikulás volt.